Strona poświęcona  projektowi automatycznego drona długodystansowego z czujnikami jakości powietrza w ramach

Olimpiady Innowacji Technicznych I Wynalazczości.

 

Polska od wielu lat boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza. 
Sytuacja jest bardzo poważna i pogarsza się z roku na rok. Szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze, których odporność jest słaba i nie broni się przed szkodliwymi substancjami. 

Możecie w każdej chwili może wejść na stronę z zobaczyć jaki panuje stopień zanieczyszczenia w Twojej okolicy. 
Nasz dron jest wyposażony w czujniki PM2,5 oraz PM10, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia atmosferycznego oraz wysokości nad poziomem morza. 

 

CZUJNIK PM10  NORMA 50µg/m3

Wskazuje mieszaniny zawieszone 
w powietrzu, są to cząsteczki o średnicy nie większej niż 10µm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny z furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest między innymi z procesami spalania paliw stałych z ciekłych. 

CZUJNIK PM 2,5  NORMA 25µg/m3

Mierzy aerozole atmosferyczne o średnicy nie większej niż 2,5 μm (mikrometra),

który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego z krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now